script not supported

Perutusan


Profail Pengurusan TertinggiDasar JabatanPiagam


Bahagian
Muat Turun Dokumen


Perkhidmatan OnlineUmum


Pulau Taman Laut


Pengusaha Pelancongan


Statistik


Slide Pembentangan Biodiversiti Marin


Penerbitan & Publisiti


Info Perundangan


Galeri Aktiviti


Info Pendidikan


Laporan


Nota / Rujukan / Aduan Sistem


Isnin, 25 Januari 2021
content layout space
Bahasa Malaysia | English
content layout space1
Smaller Text
Normal Text
Bigger Text
content layout space2
circle grey
circle blue
circle green
circle red
OKU
content layout space
 

Bahagian Perancangan dan Pengurusan Taman Laut

 

     
     
Pengarah Bahagian Perancangan dan Pengurusan Taman Laut
( Kosong )

 

Bahagian Perancangan dan Pengurusan telah dibahagikan kepada Seksyen Perancang, Pembangunan dan Korporat dan Seksyen Pengurusan Taman. Fungsi setiap Seksyen tersebut diterangkan seperti di bawah:

 

Seksyen Perancang, Pembangunan dan Korporat

 • Mengesan, memilih dan mempertahankan kepentingan Malaysia di peringkat antarabangsa berkaitan hal-hal pengurusan ekosistem marin.
 • Menjalinkan perhubungan dan melaksanakan kerjasama teknikal di peringkat antarabangsa berkaitan dengan pengurusan ekosistem marin terutama pengurusan Taman Laut.
 • Mengkaji dan mengenalpasti isu-isu yang berkaitan pertalian antara pengurusan ekosistem marin dan perdagangan serta hal-hal berkaitan dengan Perjanjian Alam Sekitar pelbagai hala dan Pertubuhan Perdagangan Sedunia seperti Konvensyen Kepelbagaian Biologi (CBD), Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Flora Dan Fauna Liar Terancam (CITES), Protokol Kyoto.
 • Bertindak sebagai  “Focal Point” untuk projek pembiayaan dari luar negara seperti UNDP, UNEP, GEF, Bank Dunia, JICA, DANIDA.
 • Bertindak sebagai wakil negara bagi jawatankuasa peringkat antarabangsa yang berkaitan dengan pengurusan ekosistem marin seperti International Coral Reef Iniatative (ICRI).
 • Menjadi Focal Point untuk projek ’intergovernmental body’, seperti COBSEA (Coordinating Body of South East Asia Sea’s) hal berkaitan Kawasan Perlindungan Marin.
 • Menjadi ’Sub-component focal point’ untuk sumber terumbu karang bagi projek tajaan Global Environmental Facilities (GEF) bertajuk ’Reversing the Environmental Degradation of South China Seas’.
 • Mengubal dan mengurus secara keseluruhan mengenai perancangan untuk mencapai hala tuju, misi dan visi Jabatan.
 • Mengkaji polisi Taman Laut berkaitan eko-pelancongan, perikanan, pemuliharaan, biodiversiti, penguatkuasaan, penyelidikan dan antarabangsa.
 • Menjadi urusetia kepada mesyuarat jawatan kuasa teknikal seperti Majlis Penasihat Kebangsaan Taman Laut dan Rizab Laut, Jawatankuasa Teknikal Inventori Biodiversiti Marin.
 • Memantau pelaksanaan Sasaran Kerja Utama Jabatan.
 • Menyelaras urusan Parlimen merangkumi soalan parlimen.
 • Menyelaras urusan Mesyuarat Kabinet dan kertas jemaah menteri.
 • Menyelaras lawatan delegasi luar negeri.
 • Menyelaras dan memantau segala program usahasama antara agensi dalam negara.
 • Menyelaras dan menerbit Laporan Tahunan.
 • Mengurusetia pertandingan inovasi peringkat Jabatan.
 

Seksyen Pengurusan Taman

 • Mengurus, memantau dan mengenal pasti kepentingan serta aktiviti golongan “stakeholder” dan pelawat.
 • Membentuk pelan pengurusan pelancongan di Taman Laut.
 • Mengumpul data-data berkaitan industri pelancongan di Taman Laut.
 • Ahli Jawatan Kuasa Pelancongan Persekutuan dan Jawatankuasa Keselamatan Pelancongan Kebangsaan.
 • Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Pelancongan Peringkat Negeri.
 • Membentuk dan mempromosikan amalan pelancongan  alam sekitar terbaik kepada stakeholder, operator pelancongan dan pelancong di kawasan Taman Laut.
 • Menentukan kriteria dan memberikan  pengiktirafan alam sekitar kepada pengusaha pelancongan di Taman Laut.
 • Pembentukan Pelan Pengurusan untuk setiap gugusan Taman merangkumi :

  • Sistem Pengezonan  Aktiviti.
  • Program Rehabilitasi.
  • Sistem Pengawaselian dan Pemantauan Aktiviti.
  • Sistem Pemantauan Habitat.
  • Sistem Pengurusan Maklumat Dan Data.
  • Program Kesedaran Dan Pendidikan Alam Sekitar Marin Dan Taman Laut.
  • Pelan penyelidikan dan sistem pemantauan alam sekitar marin.
  • Program pembangunan infrastruktur dan kemudahan.
  • Pelan pembangunan kapasiti sumber manusia.
  • Kadar Daya Tampungan ('carrying capacity').
  • Penentuan dan peningkatan Nilai Ekonomi habitat.
 • Semakan semula dan mengemas kini Pelan Pengurusan Taman setiap 5 tahun.
 • Menyelaras pelaksanaan Pelan Pengurusan Taman yang telah dibentuk.
 • Mengenalpasti lokasi dan habitat di dalam perairan Taman Laut yang mempunyai nilai konservasi, biodiversiti, komersil dan tahap kesihatan sumber terumbu karang.
 • Mengenal pasti spesies penunjuk utama bagi setiap habitat spesifik dari segi kesihatan, biodiversiti, endemik atau terancam dan nilai komersil.
 • Mengenal pasti isu dan ancaman terhadap habitat spesifik untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan status ekosistem marin di dalam perairan Taman Laut.
 • Mengurus dan mengemaskini status pengurusan habitat berdasarkan pelan pengurusan sedia ada.
 • Mengenalpasti kawasan yang berpotensi untuk digazetkan sebagai kawasan perlindungan marin.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Hit
74094
Terakhir Dikemaskini
2 Mei 2018
Pengumuman
space
E-Perpustakaan Jabatan Taman Laut Malaysia
Kes Tangkapan Mengikut Seksyen Kesalahan Tahun 2011 hingga 2017
Garis Panduan Jabatan Taman Laut Malaysia
Pemberitahuan: Akta Perikanan 1985 - Perintah Penubuhan Taman Laut Malaysia (Pindaan) 2012
Pada 15 Ogos 2012 Jabatan Perikanan Malaysia telah membuat pindaan kepada nama pulau-pulau Taman Laut men...
Web Mobile JTLM
Dimaklumkan Laman Web JTLM kini boleh dilayari menerusi telefon...
space
space
PULAU TAMAN LAUT
ptl_kedah
space
KALENDAR ACARA
space
CAPAIAN SISTEM
Symbiosis
MPMIS
Webmail
Intranet
space
space
BANCIAN
1Akses

space
Statistik Pelawat
Semasa: 78 | Hari Ini: 1764 | Minggu Ini: 3555
Bulan Ini: 55455 | Tahun Ini: 55455
Tahun Lepas: 765538 | Keseluruhan: 19346269
Kemaskini Terakhir: 11/02/2019
Dapatkan maklumat terkini di sini
facebook twitteryoutube QRcode mobile

 

Paparan menarik, sila gunakan Internet Explorer 7.0 dah keatas atau Mozilla Firefox 3.0 dan keatas dengan saiz resolusi skrin 1024x768 piksel.
Hakcipta Terpelihara © 2012, Jabatan Taman Laut Malaysia.