Ini adalah kempen khidmat awam ‘Selamatkan Penyu Kita’ yang dilaksanakan oleh Jabatan Perikanan Malaysia.