BORANG GHOST-NET ALERT

Home / PERKHIDMATAN / BORANG GHOST-NET ALERT
Ghost Net Alert DWI

PELAPOR / COMPLAINANT

LOKASI / LOCATION

DATA JARING DAN PUKAT / NET DATA

Tandakan (/) pada yang berkaitan / Tick (/) on relevant information:

Anggaran / Estimate net size:

DATA HIDUPAN MARIN / MARINE LIFE DATA

Tandakan (/) pada yang berkaitan / Tick (/) on relevant information:

KOMEN ATAU PANDANGAN / COMMENTS OR OPINION

MUATNAIK FOTO / PHOTO UPLOAD