Home / Bengkel Pembangunan Peraturan Di Bawah Akta Pelantar Benua 1966 & Pengemaskinian SOP Pengurusan Permohonan Lesen Di Bawah Akta Pelantar Benua 1966

Bengkel Pembangunan Peraturan Di Bawah Akta Pelantar Benua 1966 & Pengemaskinian SOP Pengurusan Permohonan Lesen Di Bawah Akta Pelantar Benua 1966

Sep 17, 2020

Bengkel Pembangunan Peraturan Di Bawah Akta Pelantar Benua 1966 & Pengemaskinian SOP Pengurusan Permohonan Lesen Di Bawah Akta Pelantar Benua 1966, 9-12 September 2020 di Felda Residence Kuala Terengganu anjuran Jabatan Ketua Pengarah Tanah & Galian Persekutuan.

Dihadiri oleh lebih 30 peserta dari pelbagai jabatan & agensi berkaitan antaranya Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG), Pusat Hidrografi Nasional (PHN), Jabatan Laut Malaysia (JLM), Jabatan Alam Sekitar (JAS), Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS), Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM), KASTAM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) & Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG).

#mydof #penerajuperikanan #tamanlautkhazanahnegara #makanankitamasadepankita #staysafe #zerocovid19